dot dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletการแต่งกายและทรงผม
bulletบุคลกรอนุบาล 2559
bulletบุคลากรทางการศึกษา 2559
bulletผลงานวิชาการ 2558
bulletผลการสอบเข้า ม.1 ปี 2559
bulletทำเนียบรุ่น 58
bulletทำเนียบรุ่น 57
bulletผลงานนักเรียน 2556
bulletผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2557
bulletผลงานนักเรียน 2557
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
โรงเรียนแย้มวิทยการ 114 ถ. โพธาราม-บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร 032231-336 Fax 032354-585 มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชา พลานามัยดี