ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลโรงเรียน
dot
bulletประวัติ
bulletปรัชญา+คติพจน์
bulletหลักสูตร
bulletเพลง มาร์ชแย้มวิทยการ
dot
บุคลากร 2565
dot
bulletเจ้าหน้าที่ธุรการ
bulletบุคลากรอนุบาล
bulletบุคลากรประถม
dot
กิจกรรมประจำวัน
dot
bulletกิจกรรมชมรม
bulletห้องเรียนวิทยาศาสตร์
bulletห้องเรียนดนตรี
bulletอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ
bullet นักเรียนชั้น อนุบาล 3 ไปชมการทำงานของไปรษณีย์โพธาราม
bullet อนุบาล 2 ฝึกคัดแยกขยะ
bulletนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ทำการทดลองการเกิดรุ้งกินน้ำ
bulletอนุบาล 3 ปลูกแตงโม
dot
โครงการอยู่อย่างพอเพียง
dot
bulletกิจกรรมออมน้อย ร้อยล้าน
bulletกิจกรรมถุงผ้ามหัศจรรย์
bulletกิจกรรมสเปรย์กันภัยจากยุงร้าย
bulletกิจกรรมผักปลอดสารพิษ ชีวิตสดใส
bulletกิจกรรมขยะจ๋า ฉันลาก่อน
bulletกิจกรรมห้องน้ำสะอาด ขจัดคราบ ไร้กลิ่น
bulletกิจกรรมจานชามสะอาด ปราศจากเคมี
dot
โครงการรู้หน้าที่ รู้วิธี พัฒนาคน
dot
bulletกิจกรรมส่งครบ จบแน่
bulletกิจกรรมทำจริง ดีจริง
bulletกิจกรรมมาไว ใจสบาย
bulletกิจกรรมห้องน้ำสดใส
bulletกิจกรรมเด็กแย้มวัยใส หัวใจสีขาว
bulletกิจกรรม หยิบง่าย หายรู้ ดูงามตา
dot
โครงการแย้มสดใส วินัยสุขสันต์
dot
bulletกิจกรรมการเดินแถว
bulletกิจกรรมแถวตรง ธำรงวินัย
bulletกิจกรรมถูกคู่ รู้ที่
bulletกิจกรรมการเข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับก่อน-หลัง
bulletกิจกรรมการแต่งกาย
bulletกิจกรรมอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
dot
เศรษฐกิจพอเพียง
dot
bulletทำน้ำยาล้างจาน ป.6
bulletทำไข่เค็ม ป.5
bulletการแยกขยะ ป.4
bulletผักสวนครัวขวด ป.3
bulletสเปรย์ไล่ยุง ป.2
bulletกระเป๋าจากเสื้อ ป.1
bulletMy Teacher English
dot
การเรียนการสอนอนุบาล 2564
dot
bulletเตรียมอนุบาล
bulletอนุบาล 1/1
bulletอนุบาล 1/2
bulletอนุบาล 1/3
bulletอนุบาล 2/1
bulletอนุบาล 2/2
bulletอนุบาล 2/3
bulletอนุบาล 3/1
bulletอนุบาล 3/2
bulletอนุบาล 3/3
dot
แย้มสานสัมพันธ์
dot
bulletปี 2562
bulletปี 2563
dot
รายการอาหารกลางวัน
dot
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
bulletเดือนกันยายน
bulletเดือนตุลาคม

 

  

 

****************************************************************************

  

ประกาศโรงเรียนแย้มวิทยการ

                   

 

      ประกาศด่วน!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน ผู้ปกครอง รร.แย้มวิทยการ  

    จากมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 29/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2564  ให้สถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 120 คนขึ้นไปงดการจัดการเรียนการสอนแบบ  onsite (มาเรียนที่โรงเรียน) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม - 18 กรกฏาคม 2564  ดังนั้น โรงเรียนจะเปิดสอนโดยให้นักเรียนมาโรงเรียนได้จนถึงวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564  

     โรงเรียนขอให้ผู้ปกครองปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ดูแลนักเรียนในการเรียนออนไลน์อย่างครบถ้วน  และทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมสอบในเดือนสิงหาคม  ซึ่งระหว่างนี้จะมีการเก็บคะแนนตามตัวชี้วัดเป็นระยะ  

2. ขอให้ผู้ปกครองดูแลนักเรียนให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด 19 โดย

   2.1 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่ชุมชนหรือที่ที่มีการระบาดของโรคนี้  

   2.2 ควรให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ที่บ้าน  ยกเว้นเมื่ออยู่คนเดียว

   2.3 ทำความสะอาดมืออยู่เสมอ

   2.4 หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกันระหว่างอยู่ที่บ้าน

   2.5 หลีกเลี่ยงผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัด ดังที่เคยแจ้งก่อนหน้านี้

   2.6 หลีกเลี่ยงการเลี้ยงสังสรรค์  เพราะเวลานั้นไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย  จะคุยหัวเราะกัน  ทำให้แพร่เชื่อได้ง่าย 

   2.7 ให้คิดเสมอว่า ผู้อื่นอาจมีเชื้อไวรัสโควิดอยู่ แต่ยังไม่แสดงอาการ ดังนั้นจึงควรเคร่งครัดในการป้องกันตนเองให้มากที่สุด

   2.8 ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว ก็ยังติดเชื้อได้ ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในการป้องกันตนเองต่อไป

3. ขอให้ผู้ปกครองแจ้งชื่อนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้โรงเรียนทราบ

(ธุรการ 032-231336) เพื่อแจ้งต่อไปที่จังหวัด

4. การเรียนพิเศษตอนเย็น เวลา 15.45-16.45 น. ยังคงมีเรียนในวันทึ่ 2 กรกฎาคม 2564 

5. การเรียนชดเชยในวันเสาร์  โรงเรียนจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่ ศธ 02105/1487 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ให้เรียนให้ครบ 100 วัน ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2564 - 10 ตุลาคม 2564 เนื่องจากมีการเลื่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 แต่ไม่เลื่อนปิดภาคเรียน

     โรงเรียนขอขอบคุณ ผู้ปกครองที่ไว้วางใจและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนมาตลอด

 

     ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากไวรัสโควิด 19

********************************************************************************

     

                                              ## รับสมัครนักเรียน ##

                เตรียมอนุบาล      อายุ  2  ปี

                อนุบาลปีที่  1      อายุ  3  ปี

                จำหน่ายใบสมัคร    1  ธันวาคม  2563  เป็นต้นไป

                รับสมัคร     1  ธันวาคม  2563  เป็นต้นไป

                หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

 

        

     # การเปิด-ปิดภาคเรียน การจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน.jpg

    # รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562

         >>  ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน.pdf

         >>  ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับโรงเรียน.pdf

         >>  ฉบับที่ 4 - จำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบ จำแนกตามช่วงคะแนน สำหรับโรงเรียน.pdf

         >>  ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน.pdf

         >>  ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติแยกตามรายวิชาสำหรับโรงเรียน.pdf

    # รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี การศึกษา 2562

         >>  ผลสอบ RT ปี 62.pdf 

    # เรื่อง การเพิ่มวันเรียนปกติในวันเสาร์.jpg

    # เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนและงดการสอน ภาคฤดูร้อน.jpg

    # เรื่อง ยกเลิกกิจกรรม การจัดพิธีจบหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.jpg

 

**************************************************************************** 

 

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

        

 

 

        

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้งและฟังเทศน์ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ที่อาคารรัตนา 1

ภาพกิจกรรม

           

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ครูสมคิด อุ่มเอิบ, ครูลัดดา น้อยประสิทธิ์ และครูรุ่งนภา เกียรติคุณ เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ โดยมีว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี เป็นประธาน

ที่หอประชุม St.Francis โรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

    

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมตึกเหลือง

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

           

     

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนแย้มวิทยการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

          

     

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนแย้มวิทยการ ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 29 คน โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโพธาราม

ภาพกิจกรรม

     

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร​ประจำปี ​2564

ภาพกิจกรรม

      

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.50 น. ที่ตึกเหลือง ผู้บริหารอบรมนักเรียนโรงเรียนแย้มวิทยการที่ใช้บริการรถประจำ เพื่อการปฏิบัติตัวที่ปลอดภัยทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19

 

        

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการโควิด (ชุดบุคคลภายใน) ของโรงเรียนแย้มวิทยการ ให้คำแนะนำในการตรวจคัดกรองเอทีเค กับผู้ประกอบการทุกคนของร้านค้าด้านข้างโรงเรียนในระยะ 10 เมตร ในส่วนที่ตรวจในวันนี้มีผลตรวจเป็นลบ และหลังจากการตรวจคัดกรองฯ โรงเรียนได้จัดประชุมชี้แจงให้กับตัวแทนร้านค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขของเทศบาลเมืองโพธาราม เข้าร่วมด้วย
ต้องขอบคุณร้านค้าที่ให้ความร่วมมือค่ะ
 

        

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปิดภาคเรียน 2/2564 ผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับนางสาวอรจิรา สุวรรณมาลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จาก ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และ นางพิชามญธุ์ ศาลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพธาราม

ภาพกิจกรรม

          

      

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เป็นที่น่าพอใจ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรอง ATK จากบ้านเป็นจำนวนมาก ทำให้ด้านหน้าของโรงเรียนไม่คับคั่ง นักเรียนได้ขึ้นห้องเรียนเร็วเกินกว่าที่คาดหมาย ต้องขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมมือค่ะ

ภาพกิจกรรม 

 

          

บรรยากาศการแจกชุดตรวจ ATK ที่ โรงเรียนแย้มวิทยการ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00-12.00 น.
ทางโรงเรียขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ
 

       

ภาพบรรยากาศการทำบุญโรงเรียนประจำปี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่อาคารเอนกประสงค์

ภาพกิจกรรม

 

วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 โรงเรียนแย้มวิทยการ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ในกิจกรรม มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2564 โดยเข้าร่วมการแข่งขันแบบ Online ผ่านทางโปรแกรม Zoom โดยผลการแข่งขันเป็น ดังนี้
1.เด็กชายกิตติกรณ์ มัชมี ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
2.เด็กชายอรรฆภัคค์ ปฐมสุริยะพร ได้รับรางวัล เหรียญทอง
3.เด็กชายพงษ์พิชยะ รอดจิตต์ ได้รับรางวัล เหรียญทอง
 
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 โรงเรียนแย้มวิทยการ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ในกิจกรรม มหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรี โดยเข้าร่วมการแข่งขันแบบ Online ผ่านทางโปรแกรม Google Meet โดยผลการแข่งขันทั้ง 3 คน ได้เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
1. ด.ช.ปรัชญานนท์ จิตจักร
2. ด.ช.ภูธิษ สุธาพจน์
3. ด.ญ.ศิรภัสสร ทองศาสตร์

 

    

วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 นักเรียนอนุบาลของโรงเรียนแย้มวิทยการ เข้าร่วมกิจกรรมการพูดบรรยาย หัวข้อ การปฏิบัติตนอย่างไร ให้ห่างไกลจากโควิด ระดับชั้นปฐมวัย ในงานมหกรรมวิชาการออนไลน์ โรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2564 ได้แก่ เด็กชายภัทรโชติ โพธิ์ศรี เด็กชายศรันย์ เงินบริสุทธิ์ และเด็กชายฐนกร จิรัคคกุล ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

         

       

ครูของโรงเรียนแย้มวิทยการได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มค่ะ สรุป ขณะนี้ ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 79 คนใน 80 คน ซึ่งจะครบทุกคนในเดือนหน้าแล้วค่ะ

สำหรับครูที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม มีจำนวน 26 คนค่ะ

ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพิ่มค่ะ

       

   

ถึงคิวแม่บ้านรับวัคซีนป้องกันโควิดแล้วค่ะ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

         

     

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนแย้มวิทยการ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 มีคุณครูจากทางโรงเรียนแย้มวิทยการได้รับวัคซีนเพิ่มเติมค่ะ

       

      

  วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ครูของ รร.แย้มวิทยการ จำนวน 13 คน ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วรบุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะ

ภาพกิจกรรม

         

       

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ครูอนุบาล ครูประถม และครูธุรการ/ห้องสมุด ได้รับวัคซีนเพิ่มอีก 9 ท่านค่ะ

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิท-19

  

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนแย้มวิทยการ ได้รับวัคซีนอีก 3 ท่าน ค่ะ

กิจกรรมวันไหว้ครู

ระดับปฐมวัย

      

เด็กๆได้นำกรวยดอกไม้ พวงมาลัยมาไหว้คุณครูเพื่อแสดงถึงความเคารพและความรักที่มีให้กับคุณครู

ภาพกิจกรรม

ระดับประถมศึกษา

        

เด็กๆได้นำกรวยดอกไม้ พวงมาลัยมาไหว้คุณครูเพื่อแสดงถึงความเคารพและความรักที่มีให้กับคุณครู

ภาพกิจกรรม

        

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 คุณครูอนุบาลได้รับการฉีดวัคซีนอีกจำนวน 4 ท่าน

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

      

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 โรงเรียนได้จัดกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเปิดวิดิโอเกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติดให้ดูภายในห้องเรียนของแต่ละห้อง

        

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 คุณครูของโรงเรียนเราได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา จำนวน 3 ท่าน

การตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

     

  

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 คุณพัตมญชุ์ศาลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.โพธาราม นางยุวนิตย์ สุรไกรสิงห์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และนางสาวจรรยพร กาญจน์อร่ามกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จากเทศบาลเมืองโพธาราม ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อตรวจดูความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564

        

วันนี้ 15 มิถุนายน 2564 ครูอนุบาลของโรงเรียนได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคอีกจำนวน 5 คนค่ะ

          

วันนี้ 15 มิถุนายน 2564 ครูอนุบาลของโรงเรียนได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคอีกจำนวน 5 คนค่ะ

 

การสอนออนไลน์

                                                                          ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

                                                                                        การประดิษ์แกะ.mp4

                                                                                         การร้อยเชือก.mp4     

                                                                          ระดับชั้นอนุบาล 1

                                                                                          Number 1-10.mp4

                                                                                          คำศัพท์ภาษาอังกฤษ.mp4

                                                                                          - ดนตรีสากล EP.1 วันที่ 4/1/64

                                                                                          - ดนตรีสากล EP.2 วันที่ 11/1/64

                                                                                          - ดนตรีสากล EP.3 วันที่ 18/1/64

                                                                                          - ดนตรีสากล EP.4 วันที่ 25/1/64

                                                                          ระดับชั้นอนุบาล 2

                                                                                         กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ.mp4

                                                                                         - ดนตรีสากล EP.1 วันที่ 4/1/64

                                                                                         - ดนตรีสากล EP.2 วันที่ 11/1/64

                                                                                         - ดนตรีสากล EP.3 วันที่ 18/1/64

                                                                                         - ดนตรีสากล EP.4 วันที่ 25/1/64   

                                                                          ระดับชั้นอนุบาล 3

                                                                                         - วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

                                                                                         - วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

                                                                                         - กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

                                                                                         การกระโดดขาเดียว.mp4

                                                                                         การฝึกบรรยายภาพ.mp4

                                                                                         - ดนตรีสากล EP.1 วันที่ 4/1/64

                                                                                         - ดนตรีสากล EP.2 วันที่ 11/1/64

                                                                                         - ดนตรีสากล EP.3 วันที่ 18/1/64

                                                                                         - ดนตรีสากล EP.4 วันที่ 25/1/64

                                                                          ประถมศึกษาปีที่ 1

                                                                                         - วิทยาศาสตร์ วันที่ 26/1/64 (ครูชลธิดา)

                                                                                         - ดนตรีสากล EP.1 วันที่ 4/1/64

                                                                                         - ดนตรีสากล EP.2 วันที่ 11/1/64

                                                                                         - ดนตรีสากล EP.3 วันที่ 18/1/64

                                                                                         - ดนตรีสากล EP.4 วันที่ 25/1/64

                                                                          ประถมศึกษาปีที่ 2

                                                                                         - คณิตศาสตร์ (เรขาคณิต 2 มิติ) วันที่ 5/1/64 (ครูปวีณา)

                                                                                         - คณิตศาสตร์ (การหาร) วันที่ 15/1/64 (ครูปวีณา)

                                                                                         - คณิตศาสตร์ (การตรวจคำตอบการหาร) วันที่ 21/1/64 (ครูปวีณา)

                                                                                         - ประวัติศาสตร์ วันที่ 11/1/64 (ครูฐิติวัฒน์)

                                                                                         - สังคมศึกษา วันที่ 13/1/64 (ครูฐิติวัฒน์)

                                                                                         - สังคมศึกษา วันที่ 19/1/64 (ครูฐิติวัฒน์)

                                                                                         - วิทยาศาสตร์ (แหล่งกำเนิดเสียง) วันที่ 8/1/64 (ครูพรพิมล)

                                                                                         - วิทยาศาสตร์ (การมองเห็น) วันที่ 14/1/64 (ครูพรพิมล)

                                                                                         - วิทยาศาสตร์ (สมบัติทางกายภาพของดิน) วันที่ 25/1/64 (ครูพรพิมล)

                                                                                         - ภาษาอังกฤษ ( Verb To be) วันที่ 11/1/64 (ครูนุชนารถ)

                                                                                         - ดนตรีสากล EP.1 วันที่ 4/1/64

                                                                                         - ดนตรีสากล EP.2 วันที่ 11/4/64

                                                                                         - ดนตรีสากล EP.3 วันที่ 18/1/64

                                                                                         - ดนตรีสากล  EP.4 วันที่ 25/1/64

                                                                          ประถมศึกษาปีที่ 3

                                                                                          - สังคมศึกษา วันที่ 8/1/64 (ครูศุภโชค)

                                                                                          - สังคมศึกษา วันที่ 25/1/64 (ครูศุภโชค)

                                                                                          - ดนตรีสากล EP.1 วันที่ 4 /1/64

                                                                                          - ดนตรีสากล EP.2 วันที่ 11/1/64

                                                                                          - ดนตรีสากล EP.3 วันที่ 18/1/64

                                                                                          - ดนตรีสากล EP.4 วันที่ 25/1/64

                                                                                          พลศึกษา ป_3.mp4 (การเลี้ยงลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน) วันที่ 18/1/64 (ครูอารดา)

                                                                                          พลศึกษา ป_3(1).mp4 (การเลี้ยงลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน) 

                                                                                          - ภาษาไทย (คำสุภาพ) วันที่ 21/1/64 (ครูอชิรญา)

                                                                                          - คณิตศาสตร์ (การบันทึกรายรับรายจ่าย) วันที่ 10/1/64 (ครูสุพิน)

                                                                                          - คณิตศาสตร์ (โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเงิน) วันที่ 10/1/64 (ครูสุพิน)

                                                                                          - คณิตศาสตร์ (การบอกเวลา) วันที่ 14/1/64 (ครูสุพิน)

                                                                          ประถมศึกษาปีที่ 4

                                                                                          - วิทยาศาตร์ (การทดลองสมบัติของของแข็ง) (ครูชญานิศ)

                                                                                          - พลศึกษา ป_4.mp4 (จังหวะการชูตสามก้าวกระโดด) วันที่ 13/1/64 (ครูภาณุมาศ)

                                                                                          - พลศึกษา ป_4 (1).mp4 วันที่ 13/1/64 (ครูภาณุมาศ)

                                                                                          - พลศึกษา ป_4(2).mp4 วันที่ 13/1/64 (ครูภาณุมาศ)

                                                                                          - พลศึกษา ป_4(3).mp4 วันที่ 13/1/64 (ครูภาณุมาศ)           

                                                                          ประถมศึกษาปีที่ 5

                                                                         - คณิตศาสตร์ วันที่ 13/1/64 (ครูจิตสุภา)

                                                                         - คณิตศาสตร์ วันที่ 13/1/64 (ครูชีวาพร)

                                                                         - คณิตศาสตร์ วันที่ 14/1/64 (ครูจิตสุภา)

                                                                         - คณิตศาสตร์ วันที่ 14/1/64 (ครูชีวาพร)

                                                                         - คณิตศาสตร์ วันที่ 15/1/64 (ครูจิตสุภา)

                                                                         - คณิตศาสตร์ วันที่ 15/1/64 (ครูชีวาพร)

                                                                         - คณิตศาสตร์ วันที่ 18/1/64 (ครูจิตสุภา)

                                                                         - คณิตศาสตร์ วันที่ 18/1/64 (ครูชีวาพร)  

                                                                         - คณิตศาสตร์ วันที่ 21/1/64 (ครูจิตสุภา) 

                                                                         - คณิตศาสตร์ วันที่ 21/1/64 (ครูชีวาพร)

                                                                         - คณิตศาสตร์ วันที่ 22/1/64 (ครูจิตสุภา)

                                                                         - คณิตศาสตร์ วันที่ 22/1/64 (ครูชีวาพร)

                                                                         - คณิตศาสตร์ วันที่ 25/1/64 (ครูจิตสุภา)

                                                                         - คณิตศาสตร์ วันที่ 25/1/64 (ครูชีวาพร)

                                                                         - คณิตศาสตร์ วันที่ 26/1/64 (ครูจิตสุภา)

                                                                         - คณิตศาสตร์ วันที่ 26/1/64 (ครูชีวาพร)

                                                                         - คณิตศาสตร์ วันที่ 27/1/64 (ครูจิตสุภา)

                                                                         - คณิตศาสตร์ วันที่ 28/1/64 (ครูชีวาพร)

                                                                         - ภาษาอังกฤษ วันที่ 7/1/64 (ครูธนาวดี)

                                                                         - ภาษาอังกฤษ วันที่ 8/1/64 (ครูธนาวดี)

                                                                         - ภาษาอังกฤษ วันที่ 25/1/64 (ครูธนาวดี)

                                                                         - ภาษาอังกฤษ วันที่ 26/1/64 (ครูธนาวดี)

                                                                         - วิทยาศาสตร์ วันที่ 13/1/64 (ครูชาบดี)

                                                                         - วิทยาศาสตร์ วันที่ 14/1/64 (ครูชาบดี)

                                                                         - วิทยาศาสตร์ วันที่ 15/1/64 (ครูชาบดี)

                                                                         - วิทยาศาสตร์ วันที่ 21/1/64 (ครูชาบดี)

                                                                         - วิทยาศาสตร์ วันที่ 25/1/64 (ครูชาบดี)

                                                                         - ภาษาไทย (รู้ไว้ได้ประโยชน์) วันที่ 4/1/64 (ครูวรลักษณ์)

                                                                         - ภาษาไทย (แรงกระทบ) วันที่ 5/1/64 (ครูวรลักษณ์)

                                                                         - ภาษาไทย (สำนวนไทย) วันที่ 6/1/64 (ครูวรลักษณ์)

                                                                         - ภาษาไทย (ภาษาถิ่น) วันที่ 7/1/64 (ครูวรลักษณ์)

                                                                         - ภาษาไทย (วิถีชีวิตไทย) วันที่ 11/1/64 (ครูวรลักษณ์)

                                                                         - ภาษาไทย (คำเป็น คำตาย) วันที่ 12/1/64 (ครูวรลักษณ์)

                                                                         - ภาษาไทย (ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน) วันที่ 13/1/64 (ครูวรลักษณ์)

                                                                         - ภาษาไทย (คบพาล พาลพาไปหาผิด) วันที่ 21/1/64 (ครูวรลักษณ์)

                                                                         - ภาษาไทย (โคลงโลกนิติ) วันที่ 25/1/64 (ครูวรลักษณ์)

                                                                         - ภาษาไทย (ทบทวนบทเรียนปลายภาค) วันที่ 28/1/64 (ครูวรลักษณ์)

                                                                         - สังคมศึกษา วันที่ 15/1/64 (ครูลัดดา น้อยประสิทธิ์)

                                                                         - สังคมศึกษา วันที่ 25/1/64 (ครูลัดดา น้อยประสิทธิ์)

                                                                                         พลศึกษา ป_5.mp4 (ทักษะการเล่นเดี่ยวปิงปอง) วันที่ 22/1/64 (ครูภาณุมาศ)

                                                                                         - พลศึกษาป_5(2).mp4 (ทักษะการเล่นเดี่ยวปิงปอง)วันที่ 22/1/64 (ครูภาณุมาศ)

                                                                            ประถมศึกษาปีที่ 6

                                                                                         สังคมศึกษา วันที่ 12/1/64 (ครูพนาไพร)

                                                                                         พลศึกษา.mp4 (การเสริฟลูกวอลเลย์บอลมือบน)วันที่ 8/1/64 (ครูภาณุมาศ)

**************************************************************

การสอนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

 

วิทยาศาสตร์ ป.3 (ครูนุชจรี)

 

      

ภาษาอังกฤษ ป.3 (ครูนุชิตา)

 

      

*******************************

 

ภาษาอังกฤษ ป.4 (ครูสิริวิมล)

 

      

 

สังคมศึกษา ป.4 (ครูวาสนา)

 

          

 

คณิตศาสตร์ ป.4 (ครูสุรีพร)

 

    

 ***************************************

สุขศึกษา ป.4-6 (ครูภาณุมาศ)

 

     

 

วิทยาศาสตร์ ป.6 (ครูลักขณา)

 

    

 

คณิตศาสตร์ ป.6 (ครูอภิสิทธิ์)

      

 

ภาษาไทย ป.6 (ครูอุษณีย์)

          

 

ภาษาอังกฤษ ป.6 (ครูอัญชลี)

   

 

                                                                           ดนตรี

          

**********************************************

การส่งงานการเรียนออนไลน์

                                                                        ระดับชั้นอนุบาล 3

                                                                                            

                                                                                    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                                                           คณิตศาสตร์

       

                                                          ภาษาไทย

    

                                                     ภาษาอังกฤษ

     

                                                                วิทยาศาสตร์

           

                                                                   สังคมศึกษา

                                                                             ส่งงานสังคม.mp4

*********************************************

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                                                                 คณิตศาสตร์

        

                                                                  ภาษาไทย

      

                                                                   ภาษาอังกฤษ

         

                                                                     วิทยาศาสตร์

         

*****************************************

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                                                          ภาษาอังกฤษ

            

                                                                             ภาษาไทย

         

                                                              วิทยาศาสตร์

          

       

                                                                   สุขศึกษา

      

                                                                 คณิตศาสตร์ 

           

***************************************************

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                                                                   ภาษาไทย

              

                                                                     คณิตศาสตร์

                

     

                                                           ภาษาอังกฤษ

       

   

                                                       สังคมศึกษา

         

            

                                                                   วิทยาศาสตร์              

          

**********************************************

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                                                           คณิตศาสตร์

       

                                                            วิทยาศาสตร์

      

********************************************

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                                                                  คณิตศาสตร์

                                                                                  ส่งงานคณิตป_6.mp4

      

                                                                  ภาษาไทย

      

                                                     วิทยาศาสตร์

      

     

****************************

                                                                         คอมพิวเตอร์ ป.1-3

            

**********************************

                                                                           คอมพิวเตอร์ ป.4-6

          

***********************************************

                                                                                 ศิลปะ ป.1-6

     

 

                                                                                        ดนตรี  

          

 

                                                                            การงานอาชีพ

     

********************************************

ตัวอย่างการคุยกันระหว่างครูและนักเรียนผ่านโปรแกรม Line

- การคุยกันระหว่างครูและนักเรียนสายชั้น ป_2.mp4

- การคุยกันระหว่างครูและนักเรียนสายชั้น ป_3.mp4

- การคุยกันระหว่างครูและนักเรียนสายชั้น ป_4.mp4

********************************************* 

Project Approach

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Project Approach ของระดับชั้นอนุบาลในหัวข้อต่างๆ ซึ่งแต่ละห้องก็จะจัดกิจกรรมเรื่องที่เด็กๆชอบเพื่อให้เด็กๆได้มีความสนุกสนาน มีความสนใจ มีความรู้และมีประสบการณ์ในแต่ละเรื่อง

ไก่ (เตรียมอนุบาล)

    

ระดับชั้นเตรียมอนุบาลได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับไก่ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับไก่และไข่ อาหารที่ทำจากไก่ และไข่

ภาพกิจกรรม

******************************************

ข้าวโพด ( อนุบาล 1/1 )

    

ระดับชั้นอนุบาล 1/1 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับข้าวโพด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันธ์ุข้าวโพด การเติบโตของข้าวโพด อาหารที่ทำจากข้าวโพดและขนมที่ทำจากข้าวโพด

ภาพกิจกรรม

********************************************

 

กิจกรรมค่าย STEAM

    

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่าย STEAM สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ซึ่งสามารถนำแนวทางการคิดแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน

ภาพกิจกรรม

******************************************************

โครงการทัศนศึกษาระดับปฐมวัย

       

   

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 ได้ไปศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้ได้รับความรู้จากสภาพจริง ที่ ณ สัทธา อุทยานไทย อ.บางแพ จ.ราชบุรี

ภาพกิจกรรม

**************************************

โครงการทัศนศึกษา

   

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ไปศึกษาหาความรู้ที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ภาพกิจกรรม

***************************************

สอบ O-NET ป.6

   

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนแย้มวิทยการเป็นสนามสอบ O-NET ป.6 ครั้งแรก 

ภาพกิจกรรม

***********************************

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น

    

   

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้พานักเรียนชั้น ป.4 ไปเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ไร่สุขใจ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ภาพกิจกรรม

*********************************************************

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

     

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้น ป.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนของคณิตศาสตร์ ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะและผู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ภาพกิจกรรม

*************************************

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสำรอง

ลูกเสือและเนตรนารีสำรอง

   

     

ภาพกิจกรรม 1               

ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ

        

ภาพกิจกรรม 2         

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนแย้มวิทยการได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสำรองและสามัญที่ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท

ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ. ราชบุรี เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความสามัคคี มีวินัย รู้จักแก้ปัญหาร่วมกันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

*****************************************************

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ป.3 - ป.6

         

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 - ป.6 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน

ภาพกิจกรรม 1            ภาพกิจกรรม 2

**********************************************************

ตรวจโรงเรียน

    

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้ามาตรวจโรงเรียนเพื่อดูการคัดกรองโควิท 19 ของโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

************************************************

กิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อโควิท-19 

         

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างราชบุรีมาพ่นยาฆ่าเชื้อโควิท 19 ให้กับทางโรงเรียนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

ภาพกิจกรรม

************************************************

กิจกรรมทำบุญโรงเรียน

          

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทางโรงเรียนได้ทำบุญประจำปีโรงเรียน ทางผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตราหารพร้อมทั้งถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์

ภาพกิจกรรม

************************************************************

กิจกรรมวันลอยกระทง

       

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนแย้มวิทยการเข้าร่วมเดินแห่ขบวนวันลอยกระทงกับทางเทศบาลโพธาราม และทางโรงเรียนแย้มวิทยการได้รับรางวัลที่ 2

ภาพกิจกรรม 1       ภาพกิจกรรม 2    ภาพกิจกรรม 3

**********************************

น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙


   

โรงเรียนแย้มวิทยการน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

*************************

  

เด็กหญิงเอมิกา  บุญสวัสดิ์ได้เข้าร่วมการประกวดวาดภาพตามสถานที่ต่างๆ จนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

1. ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ประจำปี 2563

2. ได้รับรางวัลชมเชยประกวดวาดภาพ Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa  ปี 2019-2020

3. ได้รับรางวัล Young Artist Recognition Prize งานประกวดวาดภาพ PMAC 2020

4. ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรประกวดวาดภาพโครงการเด็กไทยสู้ภัยโควิดของมูลนิธิ SCG ร่วมกับ สพฐ.

5. ติด1 ใน 10 ผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  โครงการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนตร์ในฝัน 2020

6. ได้รับรางวัลเกียตรติบัตร ระดับเยาวชนอายุ 9-13 ปี ในการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563

****************************** 

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน "โรงเรียนสุจริต"

   

คณะครูโรงเรียนแย้มวิทยการร่วมกันอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน "โรงเรียนทุจริต" ป้องกันการทุจริต สร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

 

     

คณะครูโรงเรียนแย้มวิทยการร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ "มือขวาทับมือซ้าย" ในการประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนสุจริต

**************************************

นักเรียนเรียนดีปีการศึกษา 2562

       

นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีของปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรม

****************************************

การทดสอบ AFL

   

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ทำการทดสอบ AFL วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์และภาษาอังกฤษ

ภาพกิจกรรม

******************************************

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์

        

เมื่อวันที่ 20-24 สิงหาคม 2563 ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ซึ่งได้มีการแข่งขันกิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ต่างๆ เช่น คิดเลข โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมากฮอส คำถามท้าทาย เป็นต้น

ภาพกิจกรรม 1       ภาพกิจกรรม 2

*********************************************

กิจกรรมการประกวดมารยาทการไหว้ครั้งที่ 1 ระดับประถมศึกษา

    

    

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้จัดกิจกรรมประกวดมารยาทการไหว้ระดับประถมขึ้นเพื่อฝึกเด็กนักเรียนให้รู้จักการไหว้ผู้ใหญ่ การไหว้บุคคลทั่วไป การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์และการทำความเคารพแบบสากลที่ถูกต้องและสวยงาม

ภาพกิจกรรม

*********************************************

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

           

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยนางสาวอัญชลี  คนรำ ได้รับหมอบหมายให้เป็นพิธีในการกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทย

 

                     

   

 กิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป และพระสงฆ์ได้ให้ศีลให้พรกับคณะครูและนักเรียนทุกคน

 ภาพกิจกรรม 2 

**********************************************************

การตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

     

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ทางโรงพยาบาลโพธารามได้มาตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เกี่ยวกับสายตา ฟัน เป็นต้น

ภาพกิจกรรม

**********************************************

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10

       

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงและและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10

ภาพกิจกรรม 

*******************************************

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

    

กิจกรรมวันภาษาไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมเล่านิทานระดับชั้น ป.1-3 และมีการทำใบงานเกี่ยวกับกิจกรรมวันภาษาไทยภายในห้องเรียน

ภาพกิจกรรม

**************************************************

กิจกรรมวันแห่เทียนเข้าพรรษา

     

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ทางโรงเรียนได้นิมนต์พระจากวัดหุบมะกล่ำเพื่อมาให้ศิลให้พรกับคณะคุณครูและนักเรียนทุกคนและร่วมกันถวายผ้าอาบน้ำฝนพร้อมกับเงินทำบุญที่คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ให้กับทางวัดด้วย

ภาพกิจกรรม

********************************************************

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

     

  

  บรรยากาศในการนับคะแนนผ่านการถ่ายทอดสด

ภาพกิจกรรม

************************************************

กิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้กับนักเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมในปีนี้ได้ทำกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม

    

เด็กๆ นำกรวยดอกไม้และพวงมาลัยมาไหว้คุณครูประจำชั้นด้วยความรัก

ภาพกิจกรรม

    

   

เด็กๆ นำกรวยดอกไม้และพวงมาลัยมาไหว้คุณครูด้วยความรักและเคารพ

ภาพกิจกรรม 1    ภาพกิจกรรม 2

*************************************************

ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

    

  

ทางสำนักงานเขตได้ส่งคณะกรรมการเข้าตรวจความพร้อมของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน

ภาพกิจกรรม

 

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนแย้มวิทยการ

 

1. ทางโรงเรียนมีจุดล้างมือก่อนขึ้นชั้นเรียน

    

2. ทางโรงเรียนมีฉากกั้นเพื่อเว้นระยะในการรับประทานอาหาร

  

3. ทางโรงเรียนดำเนินการเว้นระยะห่างในห้องเรียน 1 เมตร

*************************************************************************

การจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน วันที่ 18 - 22 พ.ค. 63

   

  

ภาพกิจกรรม

*****************************************************************************

โครงการ D.A.R.E. ป.5 วันที่ 21 ก.พ. 63

โรงเรียนแย้มวิทยการได้มีการจัดพิธีปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน และมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนผู้จบหลักสูตร D.A.R.E.ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โดยสถานีตำรวจภูธรโพธาราม

  

 

ภาพกิจกรรม

*****************************************************************************

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ป.5 วันที่ 15 ก.พ. 63

  

 

ภาพกิจกรรม

*****************************************************************************

ทัศนศึกษา ป.2 วันที่ 14 ก.พ. 63

  

 

ภาพกิจกรรม

*****************************************************************************

ทัศนศึกษา ป.3 เรียนรู้เรื่องโอ่ง วันที่ 31 ม.ค. 63

  

 

ภาพกิจกรรม

*****************************************************************************

กิจกรรมงานวันวิชาการ วันที่ 17 ม.ค. 63 

  

 

ภาพกิจกรรม

*****************************************************************************

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วันที่ 10 ม.ค. 63

 

  

*****************************************************************************

กิจกรรมหนูน้อยยอกนักเต้น วันที่ 10 ม.ค. 63

  

 

*****************************************************************************

กิจกรรมวันเด็ก วันที่ 10 ม.ค. 63

  

ภาพกิจกรรม

*****************************************************************************

กิจกรรมกีฬาสี วันที่ 9 ม.ค. 63

  

ภาพกิจกรรม

*****************************************************************************

โครงการเสริมทักษะวิชาการ (Project Approach) ของอนุบาล 1-3

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนได้มีการจัดโครงการของระดับชั้นอนุบาล 1-3 โดยในการจัดครั้งนี้ได้ให้ผู้ปกครองได้เข้ามาเยี่ยมชมเกี่ยวกับของโครงการต่างๆและผลงานของเด็กๆ แต่ละห้องที่จัดขึ้น ซึ่งผู้ปกครองก็ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าเยี่ยมชมโครงงานครั้งนี้

 โครงการกล้วย อนุบาล 1/1

     

   

      

โครงการผักบุ้ง อนุบาล 1/2

    

  

 

โครงการเต่า อนุบาล 1/3

    

   

โครงการหมู อนุบาล 2/1

  

    

โครงการปลา อนุบาล 2/2

     

    

โครงการไก่ อนุบาล 2/3

   

  

      

โครงการข้าวโพด อนุบาล 3/1

    

   

     

โครงการไข่ อนุบาล 3/2

    

    

โครงการดอกไม้ อนุบาล 3/3

   

   

**************************************************************************************************

กิจกรรมประกวดมารยาท ครั้งที่ 2 ประถมศึกษา

  

 

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ของอนุบาล

  

**************************************************************************************************

กิจกรรมวันพ่อ และกิจกรรมบรรยายธรรมครั้งที่ 2

             

     

วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนแย้มวิทยาการ จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยมีนายกิตติชาญ  พันธุ์ภาไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนแย้มวิทยาการเป็นประทานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะบุคลากรและนักเรียนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ๙ รูป ณ บริเวณโรงอาหารบัวบาน ฟังธรรมเทศนา บรรยายธรรม

************************************************************************************

กิจกรรมวันลอยกระทง

  

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนแย้มวิทยการได้ส่งตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมเดินขบวนวันลอยกระทงกับเทศบาลโพธาราม 

 ภาพกิจกรรม

**************************************************************

นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษา วันที่ 5 ก.ย. 2562

บ้านชุมชน "สารภี" จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพกิจกรรม 1     ภาพกิจกรรม 2

**************************************************************

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 19-23 ส.ค. 2562

ภาพกิจกรรม 1     ภาพกิจกรรม 2

*****************************************************************************

 ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562  วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562

 

*****************************************************************************

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 16 ส.ค. 2562

ภาพกิจกรรม1   ภาพกิจกรรม2

*****************************************************************************

ทัศนศึกษา "โอ่งข้าวโอ่งน้ำ" อนุบาล 3 วันที่ 20 ส.ค. 2562

ภาพกิจกรรม 

*****************************************************************************

นักเรียนชั้นป. 5-6 เข้าค่ายลูกเสือ วันที่ 9-11 ส.ค.2562

ภาพกิจกรรม1   ภาพกิจกรรม2 

  *****************************************************************************

วันที่ 9 ส.ค. 2562  4 กิจกรรม

 1. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

         2. กิจกรรมบรรยายธรรมครั้งที่ 1

3. กิจกรรมธรรมะบันเทิง

  ภาพกิจกรรมชุดที่ 1     ภาพกิจกรรมชุดที่ 2     ภาพกิจกรรมชุดที่ 3

4. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย

ภาพกิจกรรม

 *****************************************************************************

นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษาแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี  วันที่ 30 ก.ค.2562

ภาพกิจกรรม

 *****************************************************************************

กิจกรรมวันภาษาไทย  วันที่ 15-19 ก.ค. 2562

ภาพกิจกรรม

  *****************************************************************************

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ป.4   12 ก.ค. 2562

ภาพกิจกรรม

  *****************************************************************************

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ป.3 - ป.4   7 ก.ค. 2562

ภาพกิจกรรม

  *****************************************************************************

กิจกรรมวันสุนทรภู่  27 มิ.ย. 2562

ภาพกิจกรรม

 *****************************************************************************

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.2562

ภาพกิจกรรม

 *****************************************************************************

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ป.5 - ป. 6  15-16 มิ.ย. 2562

ภาพกิจกรรม

*****************************************************************************

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน  14 มิ.ย. 2562

 

ภาพกิจกรรม

*****************************************************************************

กิจกรรมวันไหว้ครู  13 มิ.ย. 2562

 

ภาพกิจกรรมชุดที่  1    ภาพกิจกรรมชุดที่  2

*****************************************************************************

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  1 มิ.ย. 2562

ภาพกิจกรรมชุดที่  1    ภาพกิจกรรมชุดที่  2

*****************************************************************************

 

 

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโพธารามมาตรวจวัดไข้นักเรียน

ของโรงเรียนแย้มวิทยการ

ล้างทำความสะอาดของเล่น    ครูตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าห้องเรียน

 

.....................................................

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 

ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนแย้มวิทยการร่วมลงนามถวายพระพร

และตักบาตรพระสงฆ์ ณ หาดทรายริมน้ำ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

.....................................................

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้านอาคารสถานที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ที่ โรงเรียนแย้มวิทยการ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ คณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์

ภาพกิจกรรม

.....................................................

 

dot


Copyright © 2012 All Rights Reserved.
โรงเรียนแย้มวิทยการ 114 ถ. โพธาราม-บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร 032231-336 Fax 032354-585 มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชา พลานามัยดี
Upload Music