ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลโรงเรียน
dot
bulletประวัติ
bulletปรัชญา+คติพจน์
bulletหลักสูตร
bulletเพลง มาร์ชแย้มวิทยการ
dot
บุคลากร 2564
dot
bulletเจ้าหน้าที่ธุรการ
bulletบุคลากรอนุบาล
bulletบุคลากรประถม
dot
กิจกรรมประจำวัน
dot
bulletกิจกรรมชมรม
bulletห้องเรียนวิทยาศาสตร์
bulletห้องเรียนดนตรี
bulletอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ
bullet นักเรียนชั้น อนุบาล 3 ไปชมการทำงานของไปรษณีย์โพธาราม
bullet อนุบาล 2 ฝึกคัดแยกขยะ
bulletนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ทำการทดลองการเกิดรุ้งกินน้ำ
bulletอนุบาล 3 ปลูกแตงโม
dot
โครงการอยู่อย่างพอเพียง
dot
bulletกิจกรรมออมน้อย ร้อยล้าน
bulletกิจกรรมถุงผ้ามหัศจรรย์
bulletกิจกรรมสเปรย์กันภัยจากยุงร้าย
bulletกิจกรรมผักปลอดสารพิษ ชีวิตสดใส
bulletกิจกรรมขยะจ๋า ฉันลาก่อน
bulletกิจกรรมห้องน้ำสะอาด ขจัดคราบ ไร้กลิ่น
bulletกิจกรรมจานชามสะอาด ปราศจากเคมี
dot
โครงการรู้หน้าที่ รู้วิธี พัฒนาคน
dot
bulletกิจกรรมส่งครบ จบแน่
bulletกิจกรรมทำจริง ดีจริง
bulletกิจกรรมมาไว ใจสบาย
bulletกิจกรรมห้องน้ำสดใส
bulletกิจกรรมเด็กแย้มวัยใส หัวใจสีขาว
bulletกิจกรรม หยิบง่าย หายรู้ ดูงามตา
dot
โครงการแย้มสดใส วินัยสุขสันต์
dot
bulletกิจกรรมการเดินแถว
bulletกิจกรรมแถวตรง ธำรงวินัย
bulletกิจกรรมถูกคู่ รู้ที่
bulletกิจกรรมการเข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับก่อน-หลัง
bulletกิจกรรมการแต่งกาย
bulletกิจกรรมอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
dot
เศรษฐกิจพอเพียง
dot
bulletทำน้ำยาล้างจาน ป.6
bulletทำไข่เค็ม ป.5
bulletการแยกขยะ ป.4
bulletผักสวนครัวขวด ป.3
bulletสเปรย์ไล่ยุง ป.2
bulletกระเป๋าจากเสื้อ ป.1
bulletMy Teacher English
dot
การเรียนการสอนอนุบาล 2564
dot
bulletเตรียมอนุบาล
bulletอนุบาล 1/1
bulletอนุบาล 1/2
bulletอนุบาล 1/3
bulletอนุบาล 2/1
bulletอนุบาล 2/2
bulletอนุบาล 2/3
bulletอนุบาล 3/1
bulletอนุบาล 3/2
bulletอนุบาล 3/3
dot
แย้มสานสัมพันธ์
dot
bulletปี 2562
bulletปี 2563
dot
รายการอาหารกลางวัน
dot
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
bulletเดือนกันยายน
bulletเดือนตุลาคม
บุคลากรอนุบาล

ครูเตรียมอนุบาล

ครูนิภาพร    เชื้อสมุทร

ครูประจำชั้น

เตรียมอนุบาล

ครูจิรภัทร  สอนกิ่ม

ครูผู้ช่วย

เตรียมอนุบาล

ครูสายชั้น อ.1

ครูเพชรรัตน์  มีไปล่

ครูประจำชั้น

อนุบาล 1/1

ครูสุภาพร  ขุนเณร

ครูผู้ช่วย

อนุบาล 1/1

 ครูปราณิตา  พลจันทร์

ครูประจำชั้น

อนุบาล 1/2

 ครูเกศสุดา   บัวจันทร์

ครูผู้ช่วย

อนุบาล 1/2

ครูวิไลวรรณ โพธิ์สอาด

ครูประจำชั้น

อนุบาล 1/3

ครูกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์

ครูผู้ช่วย

อนุบาล 1/3

ครูสายชั้น อ.2

ครูยุพาวรรณ  เกิดทรัพย์

ครูประจำชั้น

อนุบาล 2/1

ครูรัถยา  ชื่นณรงค์

ครูผู้ช่วย

อนุบาล 2/1

ครูมารศรี  กิจเจริญ

ครูประจำชั้น

อนุบาล 2/2

 ครูวิภาวรรณ ไชยเดชกำจ

ครูประจำชั้น

อนุบาล 2/2

ครูณปภัทร  มีเกี๊ยน

ครูประจำชั้น

อนุบาล 2/3

ครูศิรินภา  ดมอุ่นดี

 ครูผู้ช่วย

อนุบาล 2/3

ครูสายชั้น อ.3

ครูอชิรญา  จันทร์รุ่ง

ครูประจำชั้น

อนุบาล 3/1

ครูเมวิกา      สุขเจริญ

ครูผู้ช่วย

อนุบาล 3/1

ครูจิราภรณ์  ตราชู

ครูประจำชั้น

อนุบาล 3/2


ครูภาณินี หุ่นแสน

ครูผู้ช่วย

อนุบาล 3/2

ครูมนัญชยา  พงษ์ซุ่ย

ครูประจำชั้น

อนุบาล 3/3

 ครูอรอุมา   วงษ์ประเสริฐ

 ครูผู้ช่วย

อนุบาล 3/3

   

 

ครูสุนีย์  สายพงษ์พรรษ

 

ครูห้องศูนย์การเรียนรู้Copyright © 2012 All Rights Reserved.
โรงเรียนแย้มวิทยการ 114 ถ. โพธาราม-บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร 032231-336 Fax 032354-585 มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชา พลานามัยดี