ReadyPlanet.com
dot
dot
ข้อมูลโรงเรียน
dot
bulletประวัติ
bulletปรัชญา+คติพจน์
bulletหลักสูตร
bulletเพลง มาร์ชแย้มวิทยการ
dot
บุคลากร 2564
dot
bulletเจ้าหน้าที่ธุรการ
bulletบุคลากรอนุบาล
bulletบุคลากรประถม
dot
กิจกรรมประจำวัน
dot
bulletกิจกรรมชมรม
bulletห้องเรียนวิทยาศาสตร์
bulletห้องเรียนดนตรี
bulletอาชีพที่น่าภาคภูมิใจ
bullet นักเรียนชั้น อนุบาล 3 ไปชมการทำงานของไปรษณีย์โพธาราม
bullet อนุบาล 2 ฝึกคัดแยกขยะ
bulletนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ทำการทดลองการเกิดรุ้งกินน้ำ
bulletอนุบาล 3 ปลูกแตงโม
dot
โครงการอยู่อย่างพอเพียง
dot
bulletกิจกรรมออมน้อย ร้อยล้าน
bulletกิจกรรมถุงผ้ามหัศจรรย์
bulletกิจกรรมสเปรย์กันภัยจากยุงร้าย
bulletกิจกรรมผักปลอดสารพิษ ชีวิตสดใส
bulletกิจกรรมขยะจ๋า ฉันลาก่อน
bulletกิจกรรมห้องน้ำสะอาด ขจัดคราบ ไร้กลิ่น
bulletกิจกรรมจานชามสะอาด ปราศจากเคมี
dot
โครงการรู้หน้าที่ รู้วิธี พัฒนาคน
dot
bulletกิจกรรมส่งครบ จบแน่
bulletกิจกรรมทำจริง ดีจริง
bulletกิจกรรมมาไว ใจสบาย
bulletกิจกรรมห้องน้ำสดใส
bulletกิจกรรมเด็กแย้มวัยใส หัวใจสีขาว
bulletกิจกรรม หยิบง่าย หายรู้ ดูงามตา
dot
โครงการแย้มสดใส วินัยสุขสันต์
dot
bulletกิจกรรมการเดินแถว
bulletกิจกรรมแถวตรง ธำรงวินัย
bulletกิจกรรมถูกคู่ รู้ที่
bulletกิจกรรมการเข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับก่อน-หลัง
bulletกิจกรรมการแต่งกาย
bulletกิจกรรมอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
dot
เศรษฐกิจพอเพียง
dot
bulletทำน้ำยาล้างจาน ป.6
bulletทำไข่เค็ม ป.5
bulletการแยกขยะ ป.4
bulletผักสวนครัวขวด ป.3
bulletสเปรย์ไล่ยุง ป.2
bulletกระเป๋าจากเสื้อ ป.1
bulletMy Teacher English
dot
การเรียนการสอนอนุบาล 2564
dot
bulletเตรียมอนุบาล
bulletอนุบาล 1/1
bulletอนุบาล 1/2
bulletอนุบาล 1/3
bulletอนุบาล 2/1
bulletอนุบาล 2/2
bulletอนุบาล 2/3
bulletอนุบาล 3/1
bulletอนุบาล 3/2
bulletอนุบาล 3/3
dot
แย้มสานสัมพันธ์
dot
bulletปี 2562
bulletปี 2563
dot
รายการอาหารกลางวัน
dot
bulletเดือนกรกฏาคม
bulletเดือนสิงหาคม
bulletเดือนกันยายน
bulletเดือนตุลาคม
ผลงานวิชาการ

 ผลงานวิชาการปีการศึกษา 2562

********************************************************

ผลงานความเป็นเลิศด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

ทั้งหมด 17 คน

บุคคลที่ 1

-            ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับชาติภาคกลางภาคตะวันออก

-            ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สสวท. รอบที่ 2 และจะไปแข่งขันต่อในรอบที่ 3 ทางวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

-            ได้รับเกียรติบัตรคะแนนยอดเยี่ยมเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดราชบุรี วิชาภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา จากบริษัทเสริมปัญญาจำกัด

            ได้แก่ เด็กชายรเมศ บำรุงเชาว์เกษม ชั้น ป. 3/2

บุคคลที่ 2

-            ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากท่อพิทยา

-            ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายโพธาราม

            ได้แก่ เด็กหญิงพราวพิชชา ไชยภูมิสกุล ชั้น ป. 6/1

บุคคลที่ 3

-            ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ในงานการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ ครั้งที่ 4

-            ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับชาติภาคกลางภาคตะวันออก

-            ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร์นานาชาติรอบที่ 1

            ได้แก่ เด็กหญิงชนิกานต์ ทองศาสตร์ ชั้น ป. 6/1

บุคคลที่ 4

-            ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับเขตพื้นที่และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ในงานการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชนครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

ได้แก่ เด็กหญิงอนงค์รัตน์ ลำพอง ชั้น ป. 6/2

บุคคลที่ 5 – 7

-            ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ จากการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ในงานการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนเอกชนครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

          ได้แก่  เด็กหญิงพลอยปภัส         หื่ออินทร์         ชั้น ป. 6/2

                    เด็กชายอธิวัฒน์ กองเผือก         ชั้น ป. 5/3

                    เด็กชายจิราวัฒน์ ทวีกิจเจริญ        ชั้น ป. 4/1

บุคคลที่ 8 – 10

-            ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันประกวดมารยาทการไหว้ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายระดับเขตพื้นที่ และเหรียญเงิน ระดับชาติภาคกลาง ในงานการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ ครั้งที่ 4

          ได้แก่  เด็กหญิงณัชชา     มาประดิษฐ์กุล   ชั้น ป. 6/2

               เด็กชายธีรเดช   อนันตศักดิ์        ชั้น . 6/3

               เด็กหญิงตีรณา  มุกดา            ชั้น ป. 5/3

บุคคลที่ 11 – 15

-            ได้รับเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์ จากการแข่งขันวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพชรยอดมงกุฎ

          ได้แก่ เด็กหญิงตีรณา มุกดา ชั้น ป. 5/3

                   เด็กชายเอกอธิช สุขหงส์ ชั้น ป. 2/3

                   เด็กชายประวีร์ มะระ ชั้น ป. 3/1

          วิชาประวัติศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ได้แก่ เด็กหญิงศิรภัสสร ทองศาสตร์ ชั้น ป. 3/3

          วิชาภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ ได้แก่ เด็กหญิงวรรณวริน จอกลอย ชั้น ป. 6/2

บุคคลที่ 16

-            ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ในงานการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 ระดับประเทศ

-            ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับชาติภาคกลางภาคตะวันออก

ได้แก่ เด็กหญิงศศิภัสสร วงศ์สุวรรณ ชั้น ป. 5/2

บุคคลที่ 17

-            ได้รับเกียรติบัตร จากสถานทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำประเทศมาเลเซีย ส่งผลงานทางศิลปะเข้าร่วมประกวด International Children’s Art Competition ครั้งที่ 3

-            ได้ได้รับเกียรติบัตรการวาดภาพ ได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่นครั้งที่ 14 ปี 2562

-            ได้รับเกียรติบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการในการได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี

 

ได้แก่ เด็กหญิงเอกมิกา บุญสวัสดิ์ ชั้น ป. 3/1

รายชื่อนักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2562

1.     ด.ญ. สุธารัตน์                 คงสาคร                         ป.1/1

2.       ด.ญ.จิดาภา                     ไชยพันธุ์                       ป.1/1

3.       ด.ญ. กวินธิดา                 พยัควรรณ                      ป.1/1

4.       ด.ช. อรรฆภัคค์               ปฐมสุริยะพร                  ป.1/1

5.       ด.ญ. กัญญารัตน์              สุภาพพรชัย                   ป.1/1

6.       ด.ญ. ณิชกานต์                เตียงเกตุ                         ป.1/1

7.       ด.ญ. ปุณญดา                  กิจสวัสดิ์                        ป. 1/2

8.       ด.ญ. กชพรรณ                สมทรง                          ป. 1/2

9.       ด.ช. วชิรพงษ์                 กิตติวโรดม                     ป. 1/3

10.   ด.ญ. ภรณ์ชนก                ติเยาว์                            ป. 1/3

11.   ด.ช. พงษ์พิชยะ               รอดจิตต์                       ป. 1/3

12.   ด.ช. จิณะ                       ไชยภูมิสกุล                    ป. 1/3

13.   ด.ญ. ธัญรดา                   พูลสวัสดิ์                       ป. 1/3

14.   ด.ญ. สรวีย์                      ถึงเสียบญวณ                  ป. 1/3

15.   ด.ญ. ปุณิกา                     วิเวกวินย์                        ป.2/1

16.   ด.ญ. ชญาดา                   ปฐมสุริยะพร                  ป.2/1

17.   ด.ช. กัลปป์                     กันเกตุ                           ป.2/1

18.   ด.ญ. ปุณญพัฒน์              ภักดี                              ป.2/1

19.   ด.ญ. นชนก                    พลอยเจิ่ง                       ป.2/2

20.   ด.ญ. ณัฐธิดา                   แกมแก้ว                        ป.2/2

21.   ด.ญ. กานต์ธีรา                นุ่มอ่อน                         ป.2/2

22.   ด.ช. คณาธิป                   ศรีงาม                           ป.2/2

23.   ด.ญ. ฐิติรัตน์                   ปิยธำรงรัตน์                   ป.2/3

24.   ด.ญ. ณัฐธยาน์                 มาประดิษฐ์กุล                ป.2/3

25.   ด.ช. เอกอธิช                  สุขหงส์                         ป.2/3

26.   ด.ญ. ธัญญ์รวี                  ศรีบุณยาฐิติกุล                ป.2/3

27.   ด.ญ. ภัทรธิดา                 บางลานศิริกุล                 ป.2/3

28.   ด.ญ. กชพรรณ                สานพคุณ                       ป.2/3

29.   ด.ญ. พิชาพัฒน์               ไชยภูมิสกุล                    ป.2/3

30.   ด.ช. ศิรวัฒน์                   กิมหลีเชียง                     ป.3/1

31.   ด.ญ. กาญจน์กิตติญา        คงถาวร                         ป.3/1

32.   ด.ญ. สุชัญญา                  คงสาคร                         ป.3/1

33.   ด.ช. ณัฐชนนท์               นวโพธาสกุล                  ป.3/1

34.   ด.ช. อัคพนธ์                   อินบาง                          ป.3/1

35.   ด.ญ. ศรัญญา                  สาลีติด                          ป.3/1

36.   ด.ญ. ภัทรกร                   ณัฐพบธรรม                   ป.3/1

37.   ด.ช. ประวีร์                    มะระ                            ป.3/1

38.   ด.ญ. ภัทรวดี                   แก้วน้อย                        ป.3/1

39.   ด.ช. พิสิษฐ์                     อมรทิพย์วงศ์                  ป.3/1

40.   ด.ญ. ชนาภา          อารักษ์พุทธนันท์                      ป.3/2

41.   ด.ญ. เปรมิกา                  จุ่นเจิม                           ป.3/2

42.   ด.ญ. จิรัชญา                   โพธิรัชต์                        ป.3/2

43.   ด.ญ. พิมพ์ณดา                แคนสา                          ป.3/2

44.   ด.ญ. จอมขวัญ                 เจริญธรรม                     ป.3/2

45.   ด.ญ. อนัญญา                  อยู่ทอง                          ป.3/2

46.   ด.ช. รเมศ                       บำรุงเชาว์เกษม               ป.3/2

47.   ด.ช. ชาญชล                   รัตนพรชัย                      ป.3/2

48.   ด.ญ. ภัณฑิรา                  กิตติโรจน์พันธ์               ป.3/3

49.   ด.ญ. คริษฐ์                     ตันติวิญญูพงศ์                ป.3/3

50.   ด.ช. พชรพัชร์                 บุญเดชชัยกุล                  ป.3/3

51.   ด.ช. ศรีสุริยา                   พูลสุวรรณ                     ป.3/3

52.   ด.ญ. ศิรภัสสร                 ทองศาสตร์                     ป.3/3

53.   ด.ช. วรรธนภณ               มะโนวัฒนา                   ป.3/3

54.   ด.ช. ณัฐวลัญช์                นาคโขนง                      ป.3/3

55.   ด.ญ. วิชชุดา                   พรมเอี่ยม                       ป.3/3

56.   ด.ญ. วรดา                      ดอนเดือนไพร                ป.3/3

57.   ด.ช. โชคเฉลิม                  ดาวเรือง                       ป.3/3

58.   ด.ญ. กันยรัตน์                 รอดคำ                           ป.4/1

59.   ด.ญ. วรัญญา                   รอดอิ๋ว                           ป.4/2

60.   ด.ญ. ภัทรภร                   พิมพ์โดด                       ป.4/2

61.   ด.ช. ภูธิษ                       สุธาพจน์                        ป.4/2

62.   ด.ช. พลกฤต                   เจนตาบรรหาร                ป.4/2

63.   ด.ญ. ปุณยนุช                  จินดาวัฒนะ                   ป.4/2

64.   ด.ญ. ญาณิศา                   นาคทอง                        ป.4/3

65.   ด.ช. พศิน                       ดวงดี                             ป.4/3

66.   ด.ญ. ศศิภัสสร                 วงศ์สุวรรณ                    ป.5/2

67.   ด.ญ. พรเพ็ญ                   จังพานิช                        ป.5/2

68.   ด.ช. มาโปรด                  จันทร์เปรม                     ป.5/2

69.   ด.ช. ธนพัฒน์                 ประธานสกุล                  ป.5/3

70.   ด.ญ. ผาแก้ว                    พันธุ์ทับทิม                    ป.5/3

71.   ด.ช. พีรภัทร                   นาคทั่ง                          ป.5/3

72.   ด.ญ. กิตญาดา                 ศรีสิทธิพร                      ป.5/3

73.   ด.ช. ณัฐพลน์                  นิ่มนวล                         ป.5/3

74.   ด.ญ. ตีรณา                     มุกดา                            ป.5/3

75.   ด.ช. ภูริวัฒน์                   อักษรอินทร์                    ป.6/1

76.   ด.ญ. พราวพิชชา             ไชยภูมิสกุล                    ป.6/1

77.   ด.ช. ณัฐกิตติ์                   โพธิ์พุทธรักษา                ป.6/1

78.   ด.ญ. น้ำเพชร                  สาตร์เวช                        ป.6/1

79.   ด.ญ. ณิชาภัทร                นวโพธาสกุล                  ป.6/1

80.   ด.ญ. ชนิกานต์                ทองศาสตร์                     ป.6/1

81.   ด.ช. พุฒิพันธ์                 อิ่มลา                            ป.6/2

82.   ด.ญ. อนงค์รัตน์               ลำพอง                          ป.6/2

83.   ด.ญ. เอกนรี                    สุขหงส์                         ป.6/2

84.   ด.ญ. ณัชชา                     มาประดิษฐ์กุล                ป.6/2

85.   ด.ญ. วรรณวริณ               จอกลอย                        ป.6/2

86.   ด.ช. ณัฐนันทน์               สุคนธจันทน์                  ป.6/2

87.   ด.ช. อิษวัต                      รัตนสิริรัตน์                    ป.6/2

88.   ด.ญ. เปรมิกา                  นำเจริญลาภ                   ป.6/3

89.   ด.ญ. ชลิตา                     รุ่งสว่าง                         ป.6/3

90.   ด.ญ. ปุญญาภา                โสดจำปา                     ป.6/3

 

นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2562

1.       ด.ญ. เปรมิกา                  นำเจริญลาภ                   ป.6/3

 

2.       ด.ช. ธีรเดช                     อนันตศักดิ์                     ป.6/3

              ผลการแข่งขันทักษะวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผลการแข่งขันมีดังนี้

          1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ได้แก่

                    1. ด.ญ. พราวพิชชา          ไชยภูมิสกุล          ป.6/1

                    2. ด.ญ. น้ำเพชร                สาตร์เวช              ป.6/1

        2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถ่านอัดแท่งจากไม้ไอศกรีม ได้แก่

 

                   1. ด.ช. ภควรรษ               กลิ่นหอม           ป.4/1

                   2. ด.ช. ภูธิษ                     สุธาพจน์            ป.4/2

                   3. ด.ญ. ระพีพรรณ           เพียงพานิช        ป.5/2

        ********************************************************

ผลการแข่งขันชิงแชมป์การคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

                  1. เด็กชายณกรณ์        สฤกพฤกษ์          ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   ระดับชั้น ป.1-2

                  2. เด็กชายรเมศ           บำรุงเชาว์เกษม   ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับชั้น ป.3-4

 

                  3. เด็กหญิงกิตญาดา    ศรีสิทธิพร          ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับชั้น ป.5-6

 

********************************************************

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่าย ณ โรงเรียนเจี้ยไช้ เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

 

ที่

รายการแข่งขัน

อันดับ

เหรียญ

ชื่อ-นามสกุล

 

กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

 

1.

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กหญิง วิสาขา   ปัจฉา

2.

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

6

เงิน

1. เด็กหญิงพัชรดา  วังบุญคง

3.

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

2

ทอง

1. เด็กหญิงวรดา  ดอนเดือนไพร

 

4.

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จังพานิช

 

5.

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

2

ทอง

1. เด็กหญิงปุญญาภา   โสดจำปา

2. เด็กหญิงเปรมิกา   นำเจริญลาภ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 

6.

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กชายรเมศ  บำรุงเชาว์เกษม

7.

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กชายณัฐกิตติ์   โพธิ์พุทธ-

รักษา

8.

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศาสตร์

2. เด็กหญิงศศิภัสสร  วงศ์สุวรรณ

9.

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กชายอัคพนธ์   อินบาง

10.

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

4

ทอง

1. เด็กชายสรรค์ชากรณ์   กาญจนประดิษฐ์

11.

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กชายตนุภัทร   อยู่ทอง

2. เด็กชายธนวรรธน์    มาลัย

12.

การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กหญิงกิตญาดา   ศรีสิทธิพร

13.

การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

ชนะเลิศ

ทอง

1. ด็กชายพชรพัชร์  บุญเดชชัยกุล

14.

การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กชายรัชพล  ศรีสำเภา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

 

15.

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ป.4-ป.6

2

ทอง

1. เด็กหญิงน้ำเพชร  สาตร์เวช

2. เด็กหญิงพราวพิชชาไชยภูมิสกุล

3. เด็กชายอิษวัต  รัตนสิริรัตน์

16.

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กชายภควรรษ  กลิ่นหอม

2. เด็กชายภูธิศ   สุธาพจน์

3. เด็กหญิงระพีพรรณ   เพียงพานิช

17.

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

 

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กหญิงพลอยปภัส  หื่ออินทร์

2. เด็กชายอธิวัฒน์   กองเผือก

3. เด็กชายอนงค์รัตน์   ลำพอง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ

 

 

 

18.

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

2

ทอง

1.เด็กหญิงจารุพิชญา พินิจสุวศิลป์

2. เด็กชายณัฐพล  กันภัย

3. เด็กชายณัฐภัทร  รอดดอน

4. เด็กหญิงรมย์รวินท์  อินทร์เขียว

5. เด็กหญิงลลิดา   เอี่ยมจินดา

19.

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

3

ทอง

1. เด็กหญิงกัญญพัชร   ห่วงขาว

2. เด็กหญิงณัฐณิชาสัจจปัญญาพล

3. เด็กหญิงปฐมาวดี  แก้วอุย

4. เด็กหญิงมนทา  ศรีพิมลปาณี

5. เด็กหญิงมนนภา   ศรีพิมลปาณี

20.

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

3

ทอง

1. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยพันธุ์

21.

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กหญิงจอมขวัญ  เจริญธรรม

2. เด็กชายเอกราช  พุ่มเกษม

22.

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กหญิงณัชชา  มาประดิษฐ์กุล

2. เด็กชายธีรเดช  อนันตศักดิ์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

 

23.

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

2

ทอง

1. เด็กชายจิราวัฒน์   สาตเวช

2. เด็กชายธนพัฒน์   ประธานสกุล

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

 

 

 

24.

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

9

ทอง

1. เด็กหญิงเขมพิชญ์   วงค์อารีย์

25.

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

7

ทอง

1. เด็กหญิงชัญญานุช    หอมทิพย์

26.

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กชายชัยพร   ศิขรินพร

 

27.

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กหญิงพรชัญญา  บัวโพธิ์

 

28.

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

3

ทอง

1. เด็กชายยศพนธ์  ภูรินทร์ปรวัฒน์

29.

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

2

ทอง

1. เด็กหญิงภัคชุดา   อึ้งอัมพร

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

30.

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองศาสตร์

 

31.

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

2

 

1. เด็กหญิงปริณตรา  น่วมนา

 

32.

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กชายภูริวัฒน์   อักษรอินทร์

2. เด็กชายสุรภูมิ  จันทร์เพ็ญ

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

33.

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

3

ทอง

1. เด็กชายคณิศร   ไตรสรณะกุล

2. เด็กชายธิติวุธ  เสียงเพราะ

3.เด็กชายนิติพัฒน์ สิทธิโชคถาวรกุล

4. เด็กชายพงศกร  คล้ายเอี่ยม

5. เด็กชายศุภณัฐ   หมีไพร

6. เด็กชายเตชิต   จูทอง

34.

การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก

ป.4-ป.6

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กหญิงกัณยากร  ร่มโพรีย์

2. เด็กหญิงขวัญจิรา   สุวรรณ

3. เด็กหญิงสุชานันท์  พิสิษฐ์มงคล

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคฯ

 

 

 

35.

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

2

ทอง

1. เด็กหญิงกาญจน์กิตติญา   คงถาวร

2. เด็กหญิงจอมขวัญ   เจริญธรรม

36.

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กหญิงกรธีทอง  ปิงวัง

2. เด็กหญิงปุณยากร   ดีมา

37.

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กหญิงจิณณพัต    สืบมี

2. เด็กชายอภิสิทธิ์   กุลทิพย์

38.

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กชายพีรวิชญ์  ไกรกิจธนโรจน์

2. เด็กชายวิกรม   เนยน้อย

39.

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กชายจรณินท์   เนตรวิจิตร

2. เด็กชายจักกฤษ   ลิ้มภัทรจินดา

40.

การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง   ป.4 - ป.6

2

ทอง

1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า   ดาศรี

2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชมเชย

3. เด็กหญิงภคมน  ชุ่มชมไชย

41.

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กหญิงชุตินันท์  พุกโสภา

2. เด็กหญิงญาณิศา  อาจปักษา

3. เด็กหญิงวีรดา  วีรเสนีย์

 

ปฐมวัย

 

 

 

42.

 

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

5

ทอง

1. เด็กหญิงกัญญดา   น้อยจริง

2. เด็กหญิงชญานุศภัฒค์  ฤทธิ์เดช

3. เด็กชายพงศภัค   มูลทรัพย์

43.

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

4

ทอง

1. เด็กหญิง พัชรีพร  ปังพิพัฒน์

2. เด็กหญิงณัฐนรี   ชูพุทธพงษ์

3. เด็กหญิงโซฟียา  อินทรวัชระ

 ********************************************************************

ผลการสอบแข่งขันหน้าที่พลเมืองเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดราชบพิตร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัลดังนี้

ระดับช่วงชั้นที่ 1

1. เด็กชายประวีร์            มะระ                ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์

             2. เด็กหญิงตีรณา            มุกดา                ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์

ระดับช่วงชั้นที่ 2

 

            1. เด็กชายเอกอธิช           สุขหงส์             ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์

***********************************************************************

           ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2 จังหวัดราชบุรี วันที่ 4 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

 

 

ที่

รายการแข่งขัน

อันดับ

เหรียญ

ชื่อ-นามสกุล

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

 

1.

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

22

ทองแดง

1. เด็กหญิง วิสาขา   ปัจฉา

2.

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

25

เข้าร่วม

1.เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จังพานิช

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 

3.

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ป.1-ป.3

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กชายรเมศ  บำรุงเชาว์เกษม

4.

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์    ป.4-ป.6

6

เงิน

1.เด็กชายณัฐกิตติ์   โพธิ์พุทธ-

รักษา

5.

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กหญิงชนิกานต์ ทองศาสตร์

2.เด็กหญิงศศิภัสสร วงศ์สุวรรณ

6.

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

2

ทองแดง

1. เด็กชายอัคพนธ์   อินบาง

7.

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

4

ทอง

1. เด็กชายตนุภัทร   อยู่ทอง

2. เด็กชายธนวรรธน์    มาลัย

8.

การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

3

ทอง

1. เด็กหญิงกิตญาดา   ศรีสิทธิพร

9.

การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

ชนะเลิศ

ทอง

1. เด็กชายพชรพัชร์ บุญเดชชัยกุล

10

การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

4

เงิน

1. เด็กชายรัชพล  ศรีสำเภา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

 

11

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท

7

เงิน

1. เด็กชายภควรรษ  กลิ่นหอม

 

สิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

 

 

2. เด็กชายภูธิศ   สุธาพจน์

3. เด็กหญิงระพีพรรณ  เพียงพานิช

12.

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

4

ทอง

1. เด็กหญิงพลอยปภัส  หื่ออินทร์

2. เด็กชายอธิวัฒน์   กองเผือก

3. เด็กชายอนงค์รัตน์   ลำพอง

 

กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาฯ

 

 

 

13.

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

7

ทอง

1. เด็กหญิงจอมขวัญ   เจริญธรรม

2. เด็กชายเอกราช   พุ่มเกษม

14.

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

5

ทอง

1. เด็กหญิงณัชชา  มาประดิษฐ์กุล

2. เด็กชายธีรเดช  อนันตศักดิ์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

 

 

 

15.

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

6

ทอง

1. เด็กชายชัยพร   ศิขรินพร

16.

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

7

ทอง

1. เด็กหญิงพรชัญญา  บัวโพธิ์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

17.

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

7

เงิน

1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองศาสตร์

18.

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

10

เงิน

1. เด็กชายภูริวัฒน์   อักษรอินทร์

2. เด็กชายสุรภูมิ  จันทร์เพ็ญ

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

19.

การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

8

เงิน

1. เด็กหญิงกัณยากร  ร่มโพรีย์

2. เด็กหญิงขวัญจิรา   สุวรรณ

3. เด็กหญิงสุชานันท์  พิสิษฐ์มงคล

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคฯ

 

 

 

20.

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

2

ทอง

1. เด็กหญิงกรธีทอง   ปิงวัง

2. เด็กหญิงปุณยากร   ดีมา

21.

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

12

เงิน

1. เด็กหญิงจิณณพัต    สืบมี

2. เด็กชายอภิสิทธิ์   กุลทิพย์

ที่

รายการแข่งขัน

อันดับ

เหรียญ

ชื่อ-นามสกุล

22.

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

9

ทอง

1. เด็กชายพีรวิชญ์   ไกรกิจธนโรจน์

2. เด็กชายวิกรม   เนยน้อย

23.

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

12

เงิน

1. เด็กชายจรณินท์   เนตรวิจิตร

2. เด็กชายจักกฤษ   ลิ้มภัทรจินดา

24.

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

3

ทอง

1. เด็กหญิงชุตินันท์  พุกโสภา

2. เด็กหญิงญาณิศา  อาจปักษา

3. เด็กหญิงวีรดา  วีรเสนีย์

***************************************************************

             ผลการสอบแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา1 

                     1. เด็กหญิงศิรภัสสร    ทองศาสตร์         ได้รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์    ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) 

**************************************************************

           ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 

ที่

รายการ

เหรียญ

อันดับ

ชื่อนักเรียน

1.

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

ทอง

รองชนะเลิศอันดับ 2

1.ด.ช. รเมศ  บำรุงเชาว์เกษม

2.

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6

เงิน

18

1. ด.ญ. ชนิกานต์  ทองศาสตร์

2. ด.ญ. ศิรภัสสร  วงศ์สุวรรณ

3.

การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

ทองแดง

16

1. ด.ช.พชรพัชร์ บุญเดชชัยกุล

************************************************************

                  ผลการแข่งขันวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

 

 

ที่

รายการ

ช่วงชั้น

ลำดับที่

เหรียญ

ชื่อ-นามสกุล

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

 

 

 

1.

การแข่งขันแกะสลักผลไม้

2

3

ทอง

1. เด็กหญิงชุตินันท์  พุกโสภา

2. เด็กหญิงญาณิศา  อาจปักษา

3. เด็กหญิงวีรดา  วีรเสนีย์

2.

การแข่งขันประดิษฐ์ชุดจากวัสดุรีไซเคิล (เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.20)

2

3

ทอง

1. เด็กหญิงธนัชชา  สมจิตร์

2. เด็กชายเดชาวัต  อำนวยผล

3. เด็กชายทิพากร  หนูเล็ก

ที่

รายการ

ช่วงชั้น

ลำดับที่

เหรียญ

ชื่อ-นามสกุล

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

3.

การทำหนังสือเล่มเล็ก (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)

2

8

เงิน

1. เด็กหญิงวรรณวริน  จอกลอย

2. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุวรรณ

3. เด็กหญิงกัณยากรณ์  ร่มโพธิ์รีย์

4.

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดผู้บำเพ็ญประโยชน์)

1

4

เงิน

1. เด็กชายคณิศร ไตรสรณะกุล

2. เด็กชายภูกวิน  ศรศิลป

3. เด็กชายประวีร์  มะระ

4. เด็กชายพงศกร  คล้ายเอี่ยม

5. เด็กชายศุภณัฐ   หมีไพร

6. เด็กชายเตชิต   จูทอง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

 

 

5.

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

2

1

ทอง

1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศาสตร์

2. เด็กหญิงศศิภัสสร  วงศ์สุวรรณ

(ได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อ)

6.

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

1

2

ทองแดง

1. เด็กชายรเมศ  บำรุงเชาว์เกษม

(ได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อ)

7.

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

2

3

ทอง

1. เด็กชายณัฐกิตติ์ โพธิ์พุทธรักษา

8.

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

1

4

เงิน

1. เด็กชายอัคพนธ์   อินบาง

9.

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

2

2

เข้าร่วม

1. เด็กชายธนวรรธน์  มาลัย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี

 

 

 

 

10.

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง)

1-2

7

ทอง

1.เด็กหญิงภัคชุดา อึ้งอัมพร

11.

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย)

1-2

4

เงิน

1. เด็กชายชัยพร   ศิขรินพร

12.

 

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

1

18

ทองแดง

1. เด็กหญิงเขมพิชญ์   วงค์อารีย์

13.

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

2

16

เงิน

1. เด็กหญิงชัญญานุช    หอมทิพย์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

 

 

 

 

14.

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

1

3

ทอง

1.เด็กหญิงกาญจน์กิตติญา   คงถาวร

2. เด็กหญิงชญาดา  ปฐมสุริยะพร

15.

การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

2

3

ทอง

1. เด็กชายพีรวิชญ์   ไกรกิจธนโรจน์

2. เด็กชายวิกรม   เนยน้อย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

 

16.

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรสามัญ

1

12

เงิน

1.เด็กหญิงพิมพ์มาดา โตประพันธ์

17.

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

(หลักสูตรสามัญ)

2

11

เงิน

1. เด็กหญิงปริณตรา  น่วมนา

18.

Multi Skill Competition

(หลักสูตรสามัญ)

2

8

ทองแดง

1. เด็กหญิงสุวิชญา  ทิมอรรถ

*******************************************************

         ผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ของนักเรียนชั้น ป.6  ที่โรงเรียนสาธิตศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

           1. เด็กชายณัฐกิตติ์              โพธิ์พุทธรักษา      ติดตัวจริง

           2. เด็กหญิงพราวพิชชา       ไชยภูมิสกุล           ติดตัวสำรอง

           3. เด็กหญิงชนิกานต์          ทองศาสตร์            ติดตัวสำรอง

***************************************************************

              ผลการสมัครสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้น ป.6 ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี ผลการสอบรอบแรกผ่านจำนวน 11 คน รอสอบรอบที่ 2 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 

            1. เด็กหญิงชนิกานต์                ทองศาสตร์

            2. เด็กหญิงชลิตา                      รุ่งสว่าง

            3. เด็กชายณัฐกิตติ์                   โพธิ์พุทธรักษา

            4. เด็กหญิงณิชาภัทร                นวโพธาสกุล

            5. เด็กชายธนวรรธน์                มาลัย

            6. เด็กหญิงพราวพิชชา            ไชยภูมิสกุล

            7. เด็กชายไรวินท์                    นุ่มอ่อน

            8. เด็กชายวรรณวริน               จอกลอย

            9. เด็กชายศุภวิชญ์                   แก้วโกษา

            10. เด็กชายสรรค์ชากรณ์        กาญจนประดิษฐ์

            11. เด็กชายอิษวัต                   รัตนสิริรัตน์

**************************************

          ผลการสมัครสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนชั้น ป.6 ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี ผลการสอบรอบ2 ผ่านจำนวน 4 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

           1. เด็กหญิงณิชาภัทร         นวโพธาสกุล

          2. เด็กชายอิษวัต               รัตนสิริรัตน์

          3. เด็กชายไรวินท์              นุ่มอ่อน

          4. เด็กชายเอกภพ              ผ่องอินทรีย์

****************************************************************************

        ผลการสมัครสอบเข้าเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จ.นครปฐม ผลการสอบมีดังนี้

             1. เด็กชายณัฐกิตติ์                      โพธิ์พุทธรักษา                ติดตัวสำรอง

            2. เด็กชายสรรค์ชากรณ์               กาญจนประดิษฐ์            ติดตัวสำรอง

            3. เด็กหญิงพราวพิชชา                ไชยภูมิสกุล                   ติดตัวสำรอง

            4. เด็กหญิงชนิกานต์                    ทองศาสตร์                    ติดตัวสำรอง

            5. เด็กหญิงอนงค์รัตน์                  ลำพยา                           ติดตัวสำรอง

            6. เด็กหญิงเอกนรี                        สุขหงส์                         ติดตัวสำรอง

            7. เด็กหญิงชลิตา                          รุ่งสว่าง                         ติดตัวสำรอง

**********************************************************************

 ผลการสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ นานาชาติ รอบแรก ปีการศึกษา 2562 ผลการสอบมีดังนี้

วิชาคณิตศาสตร์

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 2 คนได้แก่

            1. เด็กหญิงกิตญาดา         ศรีสิทธิพร          ป.5

            2. เด็กหญิงวรรณวริน       จอกลอย             ป.6

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จำนวน 5 คน ได้แก่

            1. เด็กชายธีรภัทร                คนงาน                          ป.5

            2. เด็กหญิงชนิกานต์            ทองศาสตร์                   ป.6

            3. เด็กชายณัฐกิตติ์               โพธิ์พุทธรักษา              ป.6

            4. เด็กชายธนวรรธน์            มาลัย                             ป.6

            5. เด็กชายสรรค์ชากรณ์       กาญจนประดิษฐ์            ป.6

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 7 คน ได้แก่

            1. เด็กชายกฤติน              กิมเปา                           ป.5      

            2. เด็กชายตนุภัทร            อยู่ทอง                          ป.5

            3. เด็กตีรณา                      มุกดา                            ป.5

            4. เด็กชายมาโปรด           จันทร์เปรม                    ป.5

            5. เด็กหญิงอนงค์รัตน์       ลำพอง                          ป.6

            6. เด็กหญิงอรุษา               มุนินทร์สาคร               ป.6

            7. เด็กชายเตย์มี                   วาสุ                               ป.6

            วิชาวิทยาศาสตร์

ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 7 คน ได้แก่

            1. เด็กหญิงชลิตา             รุ่งสว่าง                         ป.6

            2. เด็กหญิงพราวพิชชา     ไชยภูมิสกุล                  ป.6

            3. เด็กชายอิษวัต              รัตนศิริรัตน์                   ป.6

            4. เด็กหญิงณิชาภัทร        นวโพธาสกุล                ป.6

            5. เด็กหญิงปุญญาภา        โสดจำปา                      ป.6

            6. เด็กชายศุภวิชญ์           แก้วโกษา                       ป.6

            7. เด็กชายพีรภัทร            นาคทั่ง                           ป.5

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จำนวน 6 คน ได้แก่

            1. เด็กหญิงน้ำเพชร         ศาสตร์เวช                      ป.6      

            2. เด็กชายชนกพล           ยศบรรดาศักดิ์                ป.6

            3. เด็กหญิงพรกมล          เลี้ยงพฤกษา                   ป.6

            4. เด็กหญิงเอกนรี            สุขหงษ์                         ป.6

            5. เด็กหญิงผาแก้ว            พันธุ์ทับทิม                   ป.5

            6. เด็กหญิงปุณยากร         ดีมา                              ป.5

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจำนวน 3 คน ได้แก่

            1. เด็กหญิงสุวิชญา          ทิมอรรถ                        ป.6

            2. เด็กชายธนภัทร            ประธานสกุล                 ป.5

            3. เด็กชายธิติพันธุ์           เจริญเกียรตินิยม             ป.5

******************************************************************

ผลการสอบคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ของสสวท. มีนักเรียนผ่านรอบแรกดังต่อไปนี้

วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ได้แก่

            1. เด็กหญิงคริษฐ์            ตันติวิญญูพงศ์       ป.3

         2. เด็กชายรเมศ              บำรุงเชาว์เกษม      ป.3

         3. เด็กชายวรรธนภณ       มะโนวัมนา             ป.3

         4. เด็กหญิงศิรภัสสร        ทองศาสตร์            ป.3

         5. เด็กชายอัคพนธ์          อินบาง                  ป.3

วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2  ได้แก่

            1. เด็กหญิงกิตญาดา       ศรีสิทธิพร              ป.5

วิชาวิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 1  ได้แก่

            1. เด็กชายรเทศ             บำรุงเชาว์เกษม       ป.3

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ได้แก่

            1. เด็กหญิงพราวพิชชา     ไชยภูมิสกุล           ป.6

         2. เด็กชายณัฐกิตติ์           โพธิ์พุทธรักษา       ป.6

************************************************************************

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
โรงเรียนแย้มวิทยการ 114 ถ. โพธาราม-บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร 032231-336 Fax 032354-585 มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชา พลานามัยดี